Tri jednoduché spôsoby, ako reštartovať Apple TV

Príležitostne môže váš televízor Apple zamrznúť, alebo inak zažiarknuť, a je potrebné ho reštartovať. Apple TV nemá tlačidlo napájania, ale môžete ho reštartovať. Tu sú tri jednoduché spôsoby, ako reštartovať Apple TV.

Reštartujte Apple TV v Nastaveniach

  • Na Apple TV 4k alebo Apple TV (4. generácia) prejdite na Nastavenia. Prejdite nadol na položku Systém a potom vyberte položku Reštartovať.
  • Na Apple TV 3. generácie a staršie choďte na Nastavenia. Prejdite na Všeobecné a potom vyberte položku Reštartovať.

Ako reštartovať Apple TV pomocou diaľkového ovládača

  • Na diaľkovom ovládači Siri: Podržte tlačidlá TV a Menu. Spánok teraz? sa môže zobraziť ponuka TV, ale podržte tlačidlo TV a Menu. Pustite, keď bliká LED dióda na Apple TV.

  • Apple Remote (Apple TV tretej generácie a staršie): Podržte tlačidlá Menu a Down. Pustite, keď bliká indikátor na zariadení Apple TV.

Odpojte Apple TV

Ak prvé dve možnosti nereštartujú zariadenie, jednoducho odpojte zariadenie Apple TV od napájania. Spoločnosť Apple odporúča čakať aspoň šesť sekúnd, kým ho znova pripojíte.

Teraz viete, ako reštartovať Apple TV troma rôznymi spôsobmi.