Nová bezplatná aplikácia od spoločnosti Microsoft zmení váš iPhone do OCR skenera

Vo štvrtok nová aplikácia od spoločnosti Microsoft, ktorá premení váš iPhone na univerzálny skener spustený v App Store. Objektív Office Lens (bezplatný) vám umožňuje fotografovať širokú škálu dokumentov a konvertovať ich do upraviteľných súborov vo formáte Word, PowerPoint a PDF.

Môžete fotografovať tabule, tabule, potvrdenky, lístky s poznámkami, vizitky a tlačené dokumenty. Ak konvertujete dokument na upraviteľný dokument programu Word, naskenovaná verzia vráti formátovanie originálu. Ak konvertujete fotografiu na tabuľu alebo tabuľu, objektív Office automaticky oreže obrázok a vyčistí ho oslnením a tieňmi. Dokonca narovnáva snímky nasnímané pod uhlom. Ak urobíte fotografiu vizitky, môžete ju automaticky pridať do kontaktov. Snímky, ktoré skenujete, možno uložiť do služby OneNote, OneDrive alebo do akejkoľvek inej služby ukladania v cloude, ktorú môžete používať.

Mnohé z týchto možností sú už k dispozícii v aplikácii Microsoft OneNote, ale teraz sú pohodlne dostupné ako samostatná aplikácia. Prehľady sú vo všeobecnosti pozitívne, hoci niektorí hovoria, že už dostupné aplikácie, ako napríklad CamScanner (4, 99 USD) a Scanner Pro (2, 99 USD) majú niektoré funkcie, ktoré nie sú dostupné v aplikácii Office Lens.