Ako organizovať svoj iPhone Dock

Dokovacia stanica iPhone (niektorí ľudia sa na ňu odvolávajú ako na panel s ponukami alebo na spodnú lištu na domovskej obrazovke) poskytuje prostriedky na prístup k najčastejšie používaným aplikáciám z ktorejkoľvek obrazovky vášho domova. Kým Apple je predvolený výber aplikácií v doku môže byť v poriadku pre vás, ak ste niekedy chceli zmeniť aplikácie na doku iPhone potom môžete presunúť ikony aplikácií, aby vyhovoval vašim potrebám.

Pred pridaním novej ikony aplikácie do doku budete musieť odstrániť aplikáciu z doku. Ak chcete zmeniť usporiadanie aplikácií v dokovacej stanici iPhone, klepnite a podržte na ľubovoľnej ikone aplikácie v dokovacej stanici iPhone, kým sa ikona nezačne chvieť. Potom presuňte ikonu aplikácie, ktorú chcete presunúť z doku na domovskú obrazovku. To ponecháva tri ikony na lavici obžalovaných.

Následne potiahnite ikonu aplikácie, ktorú chcete presunúť do doku, z obrazovky Domov a umiestnite ju kdekoľvek na doku.

Tento postup zopakujte pre všetky ostatné ikony aplikácií, ktoré chcete zmeniť. Po dokončení klepnite na tlačidlo Domov, aby ste ukončili režim úpravy domovskej obrazovky.