Ako zmeniť názov vášho iPhone

Keď pripojíte svoj iPhone k počítaču, možno ste si všimli, že má názov. Keď použijete Find My Phone, názov vášho iPhone je tiež to, ako ho identifikujete z iných podobných zariadení. Ak zdieľate zariadenia medzi rodinou, je tiež užitočné dať jej meno. Čo sa však stane, ak potrebujete zmeniť názov iPhone? Začnime sa učiť, ako premenovať váš iPhone.

  • Otvorte aplikáciu Nastavenia.
  • Vyberte položku Všeobecné.

  • Ťuknite na položku O aplikácii.
  • Teraz klepnite na horný riadok, ktorý zobrazuje názov vášho iPhone.

  • Teraz klepnite na x napravo od názvu vášho iPhone.
  • Zadajte nový názov, ktorý chcete identifikovať pomocou zariadenia iPhone, a na klávesnici stlačte tlačidlo Hotovo.

To je všetko. Teraz sa štítok, ktorý ste zadali, zobrazí pri pripájaní k počítaču alebo pri hľadaní zariadenia iPhone. Tento tip je užitočný najmä vtedy, ak máte viac iPadov alebo iPhonov v rodine, ktorá vyzerá podobne. Napríklad, keď som si kúpil nový iPhone, zrazu som mal dve ikony iPhone s menami príliš podobnými pre mňa, aby som to rozoznal. Zmeniť meno jedného z nich bolo ľahké povedať im od seba.